• Begravelse

  Seremoni

  Det er viktig for oss at begravelsesseremonien blir en så god og verdig avskjed med avdøde som overhode mulig. Seremonien vil selvsagt tilrettelegges deres og avdødes ønsker så godt som mulig innenfor de lovene og rammene som vi har. Det første vi gjør er ofte å ha en planlegginssamtale der vi presenterer de forskjellige alternativer som finnes, samt hvilke ønsker dere har i forhold til en avskjedsseremoni. Vi vil lede dere gjennom planleggingen steg for steg og hjelper dere å ta de beslutningene som må tas i henhold til seremonien, slik som valg av type seremoni, seremonisted, musikk og programhefter etc.

  Begravelsen eller bisettelsen skal som hovedregel finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Det finnes tilfeller der dett ikke lar seg gjøre og da er det er kirkeverge som evt kan gi dispensasjon fra denne regelen ved spesielle omstendigheter.

  Den som har tatt på seg ansvaret for begravelsen må, i samsvar med avdøde sine ønske, ta stilling til om det skal være en vanlig jordbegravelse eller kremasjon, og hvilken type seremoni man ønsker. Etterlatte i følgende rekkefølge har rett til å ta seg av begravelsen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, barn av søsken og søsken av foreldrene. Ansvarlig for begravelsen må ha fylt 18 år.

  I gravferdslova, kap. 2, § 9, går det frem hvem som kan være ansvarlig for en begravelse.

  by

  Kremasjon eller jordgrav 

   

  Mange tenker ikke over at kremasjon er et alternativ til jordgrav. Hvis en velger kremasjon, vil en seremonien vil bli gjennomført og avsluttet ved at man bærer kisten til bilen. Bilen vil frakte avdøde til krematoriet for kremasjon. Avdødes urne vil ofte settes ned på valgte gravsted 2-3 uker etter seremonien har funnet sted. Tidspunkt for en urnenedsettelse kan avtales nærmere både med kortere og lengre tidsintervall fra seremonien, men vil tidligst kunne skje 1-2 dager etter seremonien og senest innen 6 måneder etter dødsfallet.

  Ved jordgrav vil vi som oftest følge avdøde til valgte gravsted og avslutte seremonien og avskjeden ved graven.

   

   

  Seremonitype

   

  I Kinn Begravelseshjelp ønsker vi å legge til rette for den type seremoni som føles riktig for de pårørende. De vanligste seremonitypene brukt i Norge er seremoni etter “den norske kirkes ordning”. Men andre tradisjoner er raskt voksende og alternative typer seremonier som kan nevnes er livssynsåpen, humanetisk, muslimsk, hinduistisk eller buddistisk. Vi legge selvsagt gjerne til rette for andre ikke religiøse/ religiøse tradisjoner. Det viktigste er at man får ta en verdig og god avskjed med et menneske som har hatt en stor plass i livet.

  Blomster

  Blomster er en tradisjonell og for mange en fin måte å uttrykke sitt savn og sin relasjon til avdøde, sammen med en siste hilsen. Blomster skaper også ofte en vakker ramme rundt seremonien og gjenspeiler ofte livet og forholdet til den avdøde. Vi kan gjerne være behjelpelig med å finne rett løsningen for deg og veilede dere i forhold til tekster og hilsener. Du kan enkelt bestille blomster på telefon ved å kontakte oss. Blomstrene vil bli levert til seremonistedet begravelsesdagen. Det er selvsagt mulighet for at du selv leser opp din siste hilsen, da er det fint om du tar kontakt med oss når du kommer til seremonistedet for å avklare når det er tid for deg å lese. Vi er stolt av å kunne samarbeide med dyktige fagfolk hos «Roser og interiør” i Florø.

   

  Blomster til båren

  Det finnes ingen bestemte regler for hvilke blomster man burde kjøpe, men les gjerne våre tips om hva som er vanligst i dagens begravelser:

  • En Kistedekorasjon blir liggende oppå kisten er forbeholdt de som stod avdøde aller nærmest som f.eks ektefelle, foreldre eller barn. Man kan selvsagt velge farge, utforming og type blomster selv.
  • Rundkrans er en krans som er fylt med blomster rundt hele og kan fåes i forskjellige størrelser og utforming og er et fint alternativ for deg som står litt ekstra nært eller som vil gi en blomst med en viss tyngde.
  • Kronekrans er en krans fylt med grønt(som f.eks tuja) med en flott krone av blomster øverst.
  • Båredekorasjoner er en oppsats av blomster i oasis og blir ofte gitt av både nær familie, venner, naboer og bekjente.
  • En bårebukett er noe mindre enn en båredekorasjon og blir bygget opp som en litt flat blomsterbukett der stilkene vil være synlig. Det blir ofte gitt av f.eks. bekjente, naboer eller kollegaer. 

  Kister

  Hvilken kiste man velger, vil sette et spesielt preg på begravelsen. Kistene er laget i massivt tre og er av høy kvalitet.

     

  Urner

  Vi har en rekke flotte urner som representerer hvem den avdøde var betydde for andre. Urnene er laget med tanke på hurtigst mulig nedbryting i jorden. Man kan også få urne i bioorganisk, forgjengelig materiale. Med en slik type urne vil nedbrytningsprosessen begynne med en gang urnen senkes ned i jorden.

   

  Musikk

  Mens blomster bidrar til det visuelle, kan musikken skape en helt spesiell atmosfære i en begravelsesseremoni. Spesielt kan musikk være viktig når avdøde selv hadde et sterkt forhold til musikk. Vi har et stort nettverk av lokale og noen nasjonale artister av høyt nivå. Vi mener at alle fortjener en verdig og minnerik gravferd, og musikken kan bidra til å oppnå nettopp dette.

  Salmer

  Velger man en kristelig begravelse gjennom “Den Norske Kirke” er det som oftest påkrevd å velge tre eller fire salmer som “allsang”. Det er opp til pårørende å velge hvilke salmer de ønsker å bruke i seremonien. Eksempler på salmer som er mye brukt i gravferd:

  • Deilig er jorden 
  • Fager kveldssol smiler
  • Kjærlighet fra Gud
  • Så ta da mine hender
  • O bli hos meg
  • Å leva det er å elska
  • Den fyrste song
  • Ein fin liten blome
  • Alltid freidig

   

   

  Solistinnslag

  Å få inn en solist og/eller musikere er et flott komplement til gravferden. Vi har et stort nettverk av artister som gjerne vil bidra til å skape en verdig avskjed for din kjære enten ved sang, trompet, fiolin etc. Ut fra hvilken type seremoni dere ønsker kan vi planlegge musikkinnslagene i seremonien. Vi vil sammen sette opp et program og velge sanger som er ønsket og egnet.

   

  Transport

  Vi mener at alle fortjener ydmyk respekt og verdig behandling, også etter sin bortgang. Som en del av våre tjenester transporterer vi den avdøde til sykehus eller annet tilsvarende sted for å ivareta den avdøde frem til begravelsesseremonien. Det er viktig for oss å kunne tilby tjenester med utstyr av høy kvalitet. .

   

  Henting i hjemmet

  Om dødsfallet skjer i hjemmet vil vi kunne hente avdøde og frakte han/henne i vår spesialbil til nærmeste fasilitet med kjølekapasitet. Ofte til sykehuset eller kapell med eget kjølerom. Avdøde vil kunne hentes ut etter at lege har vært på stedet for å konstatere dødsfallet. Vi sørger for at dette skjer på en respektfull, trygg og verdig måte og overtar da ansvaret for ivaretakelsen videre.

  Henting fra andre steder i landet

  Dersom avdøde har bostedsadresse et annet sted enn hvor dødsfallet har funnet sted, vil transport hjem ofte være påkrevd og kan søkes dekket av NAV dersom avdød var norsk statsborger og stedet fra dødsfall til hjemsted er mer enn 20 km. Har avdøde bostedsadresse i feks Florø og dør på Rikshospitalet, vil NAV kunne dekke alle transportkostnader mot en egenandel på kroner 2272,-. Vi organiserer gjerne transport av avdøde hjem fra andre steder i landet. Vi ordner da også alle dokumenter og søknader til NAV. Dersom avdøde ønskes gravlagt et annet sted enn i sin bostedskommune (f.eks tidligere hjemsted) vil man kunne påregne å dekke kostnader til transport selv. Ofte kan dette likevel være et sterkt ønske fra avdøde eller pårørende og vi vil selvsagt gjerne være behjelpelig med trygg og verdig transport og å finne best mulig løsning for dere. Ring oss gjerne for råd og veiledning.

  Andre tilfeller, som transport fra utlandet

  Ved dødsfall i utlandet er det viktig å undersøke om avdøde hadde reiseforsikring i forhold til kostnadene ved hjemtransport. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og det lokale konsulat eller ambassaden i det respektive landet. Dette er viktig, da det ofte kan være svært store prisforskjeller i forhold til transport hjem til Norge. Har ikke vedkommende “reiseforsikring” må som regel transportkostnadene til Norge dekkes av de pårørende. Konsulatet eller ambassaden vil kunne anbefale et seriøst begravelsesbyrå med erfaring i hjemsendelse av utenlandske statsborgere fra sitt hjemland. Vi vil i samarbeid med dere og begravelsesbyrået i landet der dødsfallet skjedde, få fraktet avdøde hjem på best mulig måte. Utenriksdepartementetkan også bistå med informasjon rundt denne prosessen på deres nettsider.